(placeholder)

Emilia Adriana Stoianov

Experienţa de peste 5 ani în implementarea cercetărilor de teren în domeniul ecologiei plantelor/populaţiilor şi a comunităţilor vegetale şi în conservarea şi managementul speciilor şi habitatelor de interes conservativ.

Experienţa de peste 12 ani în studiul fitodiversităţii structurale şi functionale a pajiştilor semi-naturale, ecologia comunităţilor vegetale şi a peisajului precum şi în conservarea şi managementul habitatelor naturale de interes conservativ.

Marius Ioan Bărbos, Ph.D

researcher

Experienţă de peste 15 ani în domenii ca: studiul fitodiversităţii structurale şi funcţionale şi dinamica comunităţilor vegetale, ecologie vegetală şi a peisajului, studii populaţionale, inventariere şi cartare specii şi habitate de interes conservativ, crearea de baze de date tematice, soluţii GIS, monitorizarea şi managementul speciilor şi habitatelor neforestiere de interes conservativ.